Spring naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst aangepast op 03/07/2019.

Don Bosco Speelplein vzw

 Halle, 23 juni 2019

Wij, Don Bosco Speelplein vzw (hierna  Speelplein Don Bosco Halle genoemd) zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

In dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.  Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Speelplein Don Bosco Halle. U dient zich ervan bewust te zijn dat Speelplein Don Bosco Halle niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website of door uzelf (als vrijwilliger) of uw kind op ons speelplein in te schrijven, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Speelplein Don Bosco Halle respecteert de privacy van alle personen die ons noodzakelijke persoonsgebonden gegevens toevertrouwen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Speelplein Don Bosco Halle kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Speelplein Don Bosco Halle, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijvingsfiche van uw kind(eren), een inschrijvingsformulier als vrijwilliger, een contactformulier op de website, via mail of op papier aan Speelplein Don Bosco Halle verstrekt.

Speelplein Don Bosco Halle kan de volgende persoonsgegevens verwerken, dit in functie van het doel waarvoor u deze gegevens opgaf:

 • Inschrijving van kinderen op ons speelplein
  • Familie- en voornaam van kind
  • Geboortedatum en leeftijd van kind
  • Geslacht van kind
  • Familie- en voornaam van minstens één en liefst beide ouders of voogd(en)
  • Volledig adres waar het kind woont (in geval van gescheiden ouders: adres van ouder/voogd die het kind heeft ingeschreven)
  • Minstens één, liefst twee telefoonnummers
  • Mailadres van één ouder of voogd
  • Geven de ouders toestemming dat het kind alleen van het speelplein naar huis mag?
  • Welke allergieën heeft het kind?
  • Welke medicatie neemt het kind?
  • Extra info die de ouders of voogd(en) met ons willen delen
 • Inschrijving van vrijwilligers op ons speelplein
  • Familie- en voornaam van de vrijwilliger
  • Geslacht van de vrijwilliger
  • Geboortedatum van de vrijwilliger
  • Adres (Straat, huisnummer, woonplaats, land en postcode) van de vrijwilliger
  • E-mailadres van de vrijwilliger
  • Gsm-nummer van de vrijwilliger
  • Informatie omtrent het al dan niet vegetarisch zijn of hebben van allergieën van de vrijwilliger
  • Weken waarin de vrijwilliger naar het speelplein komt
  • Vraag of de vrijwilliger stage doet om het brevet van ‘vrijwilliger in het jeugdwerk’ te behalen, met bijhorend Kavo-id.

WAAROM SPEELPLEIN DON BOSCO HALLE GEGEVENS NODIG HEEFT

Speelplein Don Bosco Halle gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Ook hier is er weer een opsplitsing volgens de overeenkomst die we met u hebben aangegaan:

 • Inschrijving van kinderen op ons speelplein

We verzamelen de eerder vernoemde gegevens voor het opvangen en laten spelen van uw kinderen tijdens de zomervakantie plus de administratie die daarbij komt kijken (facturatie en fiscaal attest). Dit houdt in: het contacteren van ouders in geval van problemen, het nagaan van het recht op sociaal tarief, het op de hoogte houden van praktische wijzigingen tijdens de zomervakantie.

Voor subsidiedoeleinden houden we bij hoeveel kinderen er per gemeente, per leeftijd naar ons speelplein komen. Deze informatie wordt uitsluitend geanonimiseerd aan de bevoegde instanties doorgegeven.

 • Inschrijving van vrijwilligers op ons speelplein

We verzamelen de eerder vernoemde gegevens voor het organiseren van een goede vrijwilligerswerking die instaat voor het opvangen van de kinderen. Dit houdt in: het contacteren van de vrijwilliger in geval van problemen, het op de hoogte houden van praktische wijzigingen tijdens de zomervakantie.

Voor subsidiedoeleinden houden we de woonplaats van de vrijwilliger bij. Deze informatie wordt uitsluitend geanonimiseerd aan de bevoegde instanties doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Uw gegevens worden niet gebruikt om andere informatie of nieuwsbrieven toe te zenden over Speelplein Don Bosco Halle, tenzij u daar de toelating voor heeft gegeven. Foto’s worden voor promotiedoeleinden (flyer, poster, website, Facebookpagina) enkel gebruikt indien u daarvoor toelating heeft gegeven. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speelplein Don Bosco Halle of die van Dropbox. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen servers (inschrijvingen van kinderen) of servers van een derde partij (bezoeken van onze website, inschrijvingen van vrijwilligers). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

HOE LANG SPEELPLEIN DON BOSCO HALLE GEGEVENS BEWAART

Speelplein Don Bosco Halle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speelplein Don Bosco Halle of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wat betreft medische fiches: Uiteraard gaan we erg zorgvuldig om met aan ons verstrekte medische info. Deze informatie is slechts toegankelijk voor administratieve medewerkers (uitsluitende voor verwerking van gegevens) en de hoofdanimatoren van de betreffende groep op ons speelplein. Deze informatie wordt na de zomer vernietigd.

 DELEN MET ANDEREN

Speelplein Don Bosco Halle verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bv. tussenkomst van onze verzekering), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@speelpleindonboscohalle.be.

BEVEILIGEN

Speelplein Don Bosco Halle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Speelplein Don Bosco Halle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Speelplein Don Bosco Halle op via info@speelpleindonboscohalle.be.